Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Lista projektów pozakonkursowych

Lista projektów pozakonkursowych wskazanych do realizacji w Strategii ZIT:

Lp.

Tytuł

Beneficjent

Projekt strategiczny w Strategii ZIT

Szacunkowy koszt całkowity
(mln EUR)

Szacunkowa kwota dofinansowania
(mln EUR)

Deklarowany termin złożenia wniosku

1.

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Poznaniu

Miasto Poznań

P2

4,705

4,0

II kw. 2016

2.

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Powiat Poznański

P2

4,705

4,0

II kw. 2016

3.

Przebudowa

ul. Gdyńskiej (DW 196)

od granicy miasta

do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Miasto Poznań

P6

7,5

3,0

II kw. 2016

4.

Przebudowa
ul. Gdyńskiej (DW 196)

od skrzyżowania
z ul. Bałtycką

do granicy miasta

Miasto Poznań

P6

13,33

10,0

IV kw. 2015

5.

Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej

Miasto Poznań

P7

4,71

4,0

IV kw. 2016

6.

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20

Miasto Poznań

P1

24,3
(99,62 mln zł)

16,5
(67,65 mln zł)

I/II kw. 2019

7.

Budowa Metropolitalnego Systemu  Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań

Powiat Poznański

P13

4,017
(16,471 mln zł)

3,415
(14 mln zł)

II kwartał 2020

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-projektow-pozakonkursowych