Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

P5. Wsparcie przedsiębiorczości w branży IT poprzez inkubatory przedsiębiorczości.Projekt strategiczny ZIT został usunięty ze Strategii ZIT w ramach zmiany śródokresowej dokumentu.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/projekty-strategiczne/projekt-strategiczny-p5