Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Informat - wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie matematyki i informatyki wśród uczniów szkół Powiatu Poznańskiego

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

280 625,00 zł

Dofinansowanie UE:

238 531,25 zł


Zakres projektu:

W projekcie weźmie udział 9 nauczycieli i 176 uczniów z 3 szkół Powiatu Poznańskiego:

 

Projekt zakładał realizację szkoleń z zakresu:


Efekty realizacji projektu (planowane):


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/informat-wzmocnienie-kompetencji-kluczowych-w-zakresie-matematyki-i-informatyki-wsrod-uczniow-szkol-powiatu-poznanskiego