Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Powiat Śremski, Gmina Oborniki,
Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Okres realizacji: kwiecień 2017 – marzec 2020
Wartość projektu:

8 861 173,64 zł

Dofinansowanie UE:

7 531 997,59 zł


Zakres projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia uczniów z 23 szkół biorących udział w projekcie (19 z terenu Miasta Poznania, 3 z powiatu śremskiego, 1 z gminy Oborniki), w szczególności poprzez: udział 1 140 uczniów w stażach/praktykach zawodowych, wsparcie 128 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie 23 szkół zawodowych, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów szkolnych z branż o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu oraz zawodów deficytowych.

 

Celami szczegółowymi projektu są:

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

Przedmiot projektu oraz rezultaty:

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów:

2. Doposażenie pracowni 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli/instruktorów: 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów:

 

Projekt został przygotowany na podstawie diagnozy szkół z obszaru MOF, w wyniku której wsparciem objęto następujące 23 szkoły według nazw po wdrożeniu reformy oświatowej:

 1. Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 Poznaniu,
 2. Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu,
 3. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu,
 4. Technikum Energetyczne w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu,
 5. Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 w Poznaniu,
 6. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu,
 7. Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu,
 8. Technikum Ekonomiczno-Handlowe im. 28 Czerwca ’56 roku w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56,
 9. Technikum Komunikacji w Zespole Komunikacji im. Hipolita Cegielskiegow Poznaniu,
 10. Technikum Nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu,
 11. Technikum Łączności w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu,
 12. Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu,
 13. Technikum Odzieżowo-Usługowe w Zespole Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta w Poznaniu
 14. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu,
 15. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Poznaniu,
 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Poznaniu,
 17. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Janusza Korczaka w Poznaniu,
 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu,
 19. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 42 w Poznaniu,
 20. Zespół Szkół Politechnicznych im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie,
 21. Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie,
 22. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego w Śremie,
 23. Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu.

 

Efekty realizacji projektu (planowane):


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/kwalifikacje-zawodowe-kluczem-do-sukcesu-wspieramy-rozwoj-ksztalcenia-zawodowego-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-poznania