Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Miasto Poznań

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: styczeń 2019 – czerwiec 2020
Wartość projektu:

204 579,95 zł

Dofinansowanie UE:

173 892,95 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności kształcenia uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7, poprzez realizację dodatkowych stażów zawodowych i szkoleń (wózki widłowe), realizację studiów podyplomowych dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni introligatorskiej umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia dla kwalifikacji Au.16 – realizacja procesów introligatorskich.

 

W ramach projektu są zrealizowane tworzące spójną całość działania, mające na celu:


Efekty realizacji projektu (planowane):

Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/podniesienie-kompetencji-i-kwalifikacji-uczniow-zsz-nr-6-im-joachima-lelewela-w-poznaniu-szkoly-branzowej-i-stopnia-nr-7