Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz - etap II

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Swarzędz
Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: luty 2018 – grudzień 2020
Wartość projektu:

37 024 428,60 zł

Dofinansowanie UE:

13 894 205,09 złZakres projektu:

  1. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie wraz z rozbudową drogi dojazdowej (ul. Średzka) oraz budową ścieżki rowerowej - w tym m.in. wykonanie 2 zatok autobusowych, parkingu P&R na 32 miejsca postojowe, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych i B&R na 15 miejsc postojowych, ścieżka rowerowa o dł. 0,162 km, oświetlenie uliczne - 15 opraw.
  2. Przebudowa bazy transportowej w Garbach wraz z drogą dojazdową (ul. Transportowa) do ZWP Swarzędz i budową ścieżki rowerowej - w tym m.in. utworzenie parkingów P&R (28 miejsc postojowych) i B&R (30 miejsc postojowych), ścieżka rowerowa o dł. 0,949 km, oświetlenie uliczne - 95 opraw.
  3. Zakup 7 autobusów niskoemisyjnych - pojemność każdego - 85 os., autobusy niskopodłogowe o napędzie hybrydowym.
  4. Budowa systemu oznakowania i informacji pasażerskiej - w tym m.in.zakup 6 tablic informac.w technologii LED.
  5. Działania informacyjno-promocyjne - w tym: ulotki, plansze, banery, tablice informacyjne, organizacja wydarzeń promocyjnych.


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozwoj-niskoemisyjnej-mobilnosci-miejskiej-na-terenie-gminy-swarzedz-etap-ii