Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego
Partner:

brak

Okres realizacji: luty 2017 – październik 2018
Wartość projektu:

1 288 115,07 zł

Dofinansowanie UE:

887 149,71 zł


Zakres projektu:

Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu na os. Kosmonautów 110. Obiekt nie spełniał obowiązujących norm cieplnych, przez co narażał pacjentów na dyskomfort termiczny w razie wystąpienia skrajnych warunków pogodowych, generując wysokie koszty i wysoką emisję gazów cieplarnianych do atmosfery.

By zaradzić ww. problemom niezbędna była termomodernizacja w zakresie:


Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-budynku-poznanskiego-osrodka-zdrowia-psychicznego-w-poznaniu-os-kosmonautow-110