Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gotowi do pracy - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: wrzesień 2017 – sierpień 2018
Wartość projektu:

2 081 030,80 zł

Dofinansowanie UE:

1 768 876,18 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu przewidywano objęcie wsparciem 392 uczniów i 22 nauczycieli z 5 szkół powiatu poznańskiego:

- Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie,

- Zespół Szkół  w Kórniku,

- Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie,

- Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,

- Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

 

W ramach projektu prowadzono następujące działania:

- podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów - zajęcia dodatkowe, kursy,

- doskonalenia kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego - kursy, studia podyplomowe,

- prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów,

- prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów.

 

Projekt stanowił jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,  bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.


Efekty realizacji projektu:

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w MosinieFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/gotowi-do-pracy-poprawa-zdolnosci-do-zatrudnienia-uczniow-placowek-ksztalcenia-zawodowego-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-powiat-poznanski