Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: marzec 2017 – czerwiec 2018
Wartość projektu:

5 208 486,85 zł

Dofinansowanie UE:

4 427 213,81 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na wyposażeniu 5 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Poznańskiego w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do nauki zawodu.

 

W poszczególnych szkołach zostały wyposażone następujące pracownie tematyczne:


Efekty realizacji projektu:

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu
Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w MosinieFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/gotowi-do-pracy-rozwoj-infrastruktury-placowek-ksztalcenia-zawodowego-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-powiat-poznanski