Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poznaj projekty

  1. Lista wszystkich dofinansowanych projektów ZIT - Lista beneficjentów
  2. Lista projektów pozakonkursowych
  3. Mapa dotacji
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty