Lista projektów pozakonkursowych

Lista projektów pozakonkursowych wskazanych do realizacji w Strategii ZIT:

Lp.

Tytuł

Beneficjent

Projekt strategiczny w Strategii ZIT

Szacunkowy koszt całkowity
(mln EUR)

Szacunkowa kwota dofinansowania
(mln EUR)

Deklarowany termin złożenia wniosku

1.

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Poznaniu

Miasto Poznań

P2

4,705

4,0

II kw. 2016

2.

Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu

Powiat Poznański

P2

4,705

4,0

II kw. 2016

3.

Wspieranie przedsiębiorczości
w branży IT poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości

Instytucja Otoczenia Biznesu powołana zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym przez konsorcjum publicznych uczelni poznańskich (prowadzących działalność naukową i dydaktyczną 
w zakresie informatyki)

oraz Miasto Poznań.

P5

2,353

2,0

II kw. 2016

4.

Przebudowa

ul. Gdyńskiej (DW 196)

od granicy miasta

do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków

Miasto Poznań

P6

7,5

3,0

II kw. 2016

5.

Przebudowa
ul. Gdyńskiej (DW 196)

od skrzyżowania
z ul. Bałtycką

do granicy miasta

Miasto Poznań

P6

13,33

10,0

IV kw. 2015

6.

Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej

Miasto Poznań

P7

4,71

4,0

IV kw. 2016

Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieRzeczpospolita PolskaSamorząd Województwa WielkopolskiegoUnia Europejska