Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Zapoznaj się z prawem i dokumentami

PERSPEKTYWA UE 2021-2027

Dokumentacja Programu "Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027", w tym m.in.:

znajduje się na stronie programu:
https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/fundusze-europejskie-dla-Wielkopolski-2021-2027PERSPEKTYWA UE 2014-2020 (realizacja projektów do 2023)

1. Umowa Partnerstwa

2. Strategia ZIT

3. Dokumenty programowe WRPO 2014+


4. Rozporządzenia


5. Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 - tekst ujednolicony


6. Wytyczne


7. Pozostałe


Z kompletem dokumentów i wytycznych można zapoznać się także na portalu Fundusze Europejskie.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami