Wytyczne

Aktualne wytyczne związane z wdrażaniem Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się
na portalu WRPO:


https://wrpo.wielkopolskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami