Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakończony         od 30-09-2016 do 12-12-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020
oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.08.2016 r. ogłaszają
nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona,
promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Wyniki naboru   01-06-2017 


Data publikacji: 26.11.2018


W dniu 22 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa
Wielkopolskiego nr 2488/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania
4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014‑2020 ze zm. oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów
wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 ze zm
. Tożsamą uchwałę w dniu 23 listopada 2018 r. podjął

Zarząd Stowarzyszenia Metropolii Poznań.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych
do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 6137/2018. Wprowadzone zmiany związane są ze zwiększeniem
kwoty
dofinansowania dla projektu Gminy Suchy Las pn. „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne
i jej ustaleniem
na poziomie 3 476 902,46 PLN.


Uchwała 23/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 23.11.2018 (324.3 KB)

Uchwała 6137/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.11.2018 (221.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 6137/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.11.2018 (493.2 KB)

 Data publikacji: 15.11.2018


W dniu 25 października 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa
Wielkopolskiego nr 2488/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania
4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 ze zm. oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów
wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 ze zm. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia
aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2
do przedmiotowej uchwały Nr 3752/2017. Wprowadzone zmiany związane są z korektą kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowo
Podgórne pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji” i jej ustaleniem na poziomie maksymalnie 6 164 362,90 PLN. 


Uchwała Nr 6048/2018 ZWW z dnia 25.10.2018 r. w spr. zmiany Uchwały ZWW nr 2488/2016 (23.2 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6048/2018 ZWW z dnia 25.10.2018 r (136.5 KB)

Uchwała Nr 22/2018 Zarządu SMP z dnia 5 listopada 2018 r. w spr. zmiany uchwały nr 21/2017 z dnia 2.06.2017 r. (320.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu SMP nr 22/2018 z dnia 5.11.2018 roku (220.7 KB)


 Data publikacji: 09.10.2018, Aktualizacja: 16.10.2018

5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego

nr 2488/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4. „Zachowanie,

ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa

naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014‑2020 ze zm. oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy

wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach

naboru Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 ze zm., realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.


W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych

do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3752/2017. Wprowadzone zmiany związane są z pozytywną oceną

projektu Gminy Tarnowo Podgórne pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji”, który został skierowany do ponownej

oceny w wyniku procedury odwoławczej i z jego wyborem do dofinansowania. Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań
w dniu 5 października 2018 r.

Uchwała 5943/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5.10.2018 (217.6 KB)
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5943/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5.10.2018 (494.2 KB)
Uchwała nr 20/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 5.10.2018 (320 KB)
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 20/2018 z 5.10.2018 (220.8 KB)
Dokumenty do umowy 4.4.3 (4.8 MB)

 Data publikacji: 27.09.2017

W wyniku pojawienia się wolnych środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała ZWW nr 4252/2017 z dnia 13 września 2017 r.)

oraz Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Uchwała ZS nr 34/2017 z dnia 25 września 2017 r.) zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla 

projektu Gminy Suchy Las nr RPWP.04.04.03‑30‑0004/16 do maksymalnej wartości dofinansowania możliwej do przyznania, w ramach kwoty

dostępnej w Poddziałaniu.

Uchwała 34/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 25.09.2017 (325.1 KB)

Uchwała 4252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (220.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (440.9 KB)


Data publikacji: 18.09.2017

13 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych
do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT
dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.


W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany
do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.


Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 4.4.3 (229.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 4.4.3 (195 KB)

Uchwała 31/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 12.09.2017 (399.8 KB)

Uchwała 4251/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (376.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4251/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (382.4 KB)

dokumenty do umowy 4.4.3 (3.8 MB)

 


 

Data publikacji: 19.07.2017


W wyniku pojawienia się wolnych środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała ZWW nr 4013/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) oraz

Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Uchwała ZS nr 27/2016 z dnia 17 lipca 2017 r.) zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla projektu
Miasta Poznania nr. RPWP.04.04.03-30-0005/16 do wysokości wnioskowanej kwoty.

Uchwała nr 4013-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 (281.3 KB)

Uchwała nr 27-2016 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 17 lipca 2017 (396.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4013-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 (64.2 KB)


 

Data publikacji: 02.06.2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3752/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru
Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”,
Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania”
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd
Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwała Nr 3752/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. (25.1 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 2 czerwca 2017 ws. wyboru wniosków (324.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 3752/2017 w sprawie wyboru do dofiansowania (64.3 KB)

Skład KOP IP (229.9 KB)

Skład KOP IZ (182.5 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.8 MB)


Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej (Data publikacji: 29.05.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 4.4.3 (220 KB)
Wyniki oceny formalnej
(Data publikacji: 19.04.2017)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie 5 wniosków zostało ocenionych pozytywnie
i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie
przez członków Komisji Oceny Projektów.Wyniki oceny strategicznej ZIT
(Data publikacji: 03.02.2017)

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 do poddziałania 4.4.3
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania.

W dniu 2 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach
WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie
nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 4.4.3 (225.0 KB)
Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 4.4.3 (317.0 KB)Informacje o naborze


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 12.12.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.


 

Konkurs ma charakter zamknięty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r.):

- jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przebudowę, modernizację i adaptację obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 33 600 000 PLN i może ulec zmianie,

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:


Niezbędne dokumenty


Data publikacji: 05.09.2017

Uwaga - 
aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)
Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)
Regulamin 4.4.3 AKTUALNY od 21.09.2016 r. (951.1 KB)

Poprzednia wersja regulaminu:
Regulamin 4.4.3 (324.2 KB)

1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (408.6 KB)

2 - Podręcznik użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (534.2 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Poddziałanie 4.4.3 (513.5 KB)

5 - Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) Poddzialanie 4.4.3 (403.4 KB)

6 - Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddzialanie 4.4.3 (663.5 KB)

7 - Wzór umowy o dofinansowanie (600.4 KB)UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (634.9 KB)

9 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (503.3 KB)

10 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (545 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 2 do Wniosku Wzór Zaświadczenia Natura 2000 (462.5 KB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14 - Załącznik nr 3 do Wniosku Wzór Deklaracji gospodarki wodnej (462.5 KB)

15 - Załącznik nr 27 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)

16 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (516.8 KB)

17 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

18 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

19 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.8 KB)

20 - Informacja o pomocy innej niż de minimis (82.9 KB)

21 - Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu z innych źródeł (465.5 KB)


 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.


__________________________________

Data ogłoszenia naboru: 30.08.2016

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/ogloszenia-naborow-wnioskow/konkurs-nr-rpwp-04-04-03-iz-00-30-001-16