Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: maj 2014 – marzec 2018
Wartość projektu:

2 175 091,63 zł

Dofinansowanie UE:

1 232 475,90 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace w budynku hali sportowej „Wacław” w Szamotułach:

 1. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego, stropodachu hali sportowej, podłogi na gruncie hali sportowej i izolacja fundamentów,
 2. wymiana okien hali sportowej i pomieszczeń socjalnych,
 3. wymiana drzwi zewn.,
 4. modernizacja instalacji CO i ciepła,
 5. zamontowanie wentylacji mech. z zastosowaniem odzysku ciepła z wywiewanego powietrza,
 6. modernizacja oświetlenia wew. hali sportowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - zestaw PV (6 szt. po 260 W).


Efekty realizacji projektu:

 • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 2 858 m2
 • Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 1 410,29 GJ/rok
 • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – 42,87 MWh/rok
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 1,65 MWhe/rok
 • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 113,92 ton CO2
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych – 559 519,94 kWh/rok
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów – 1 564,41 GJ/rok


Fotografie: Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., Urząd Miasta i Gminy Szamotuły