Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Głęboka termomodernizacja budynku hali sportowej "Wacław" przy ul. Sportowej 6 w Szamotułach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o.

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: maj 2014 – marzec 2018
Wartość projektu:

2 175 091,63 zł

Dofinansowanie UE:

1 232 475,90 zł


Zakres projektu:

W ramach projektu wykonane zostały następujące prace w budynku hali sportowej „Wacław” w Szamotułach:

  1. ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu wentylowanego, stropodachu hali sportowej, podłogi na gruncie hali sportowej i izolacja fundamentów,
  2. wymiana okien hali sportowej i pomieszczeń socjalnych,
  3. wymiana drzwi zewn.,
  4. modernizacja instalacji CO i ciepła,
  5. zamontowanie wentylacji mech. z zastosowaniem odzysku ciepła z wywiewanego powietrza,
  6. modernizacja oświetlenia wew. hali sportowej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej - zestaw PV (6 szt. po 260 W).


Efekty realizacji projektu:Fotografie: Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o., Urząd Miasta i Gminy Szamotuły
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/gleboka-termomodernizacja-budynku-hali-sportowej-waclaw-przy-ul-sportowej-6-w-szamotulach