Harmonogram naboru wniosków

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+).

Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.


Harmonogram naborów wniosków w trybie konkursowym WRPO 2014+ (sierpień 2017) (1.1 MB)

Harmonogram_WRPO_na_rok_2017_sierpien_2017_Wykaz_zmian.pdf


--------------------------------------------

W roku 2017 planowane jest uruchomienie naborów w ramach projektów strategicznych ZIT / poddziałań WRPO 2014+ :

 • Projekt strategiczny ZIT P1 Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania.
  Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+ Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
  Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
 • Projekt strategiczny ZIT P7, Podprojekt 7.2 Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
  Poddziałanie 3.3.3 WRPO 2014+ Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
  Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania.
 • Projekt strategiczny ZIT P8 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania.
  Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania.
 • Projekt strategiczny ZIT P10 Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania.
  Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Skontaktuj się z nami
Stowarzyszenie Metropolia Poznań
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
61-124 Poznań
tel. 61 669 80 52, fax. 61 669 80 55
e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl
Fundusze EuropejskieSamorząd Województwa WielkopolskiegoMetropolia PoznańUnia Europejska