Harmonogram naboru wniosków

W harmonogramie wskazano terminy (kwartały), w których ukażą się ogłoszenia o konkursach. Jest to równoznaczne z rozpoczęciem naboru w rozumieniu możliwości przygotowania wniosków roboczych w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014+).


Harmonogram może być aktualizowany w ciągu roku.


Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla WRPO 2014+ na rok 2020 (wrzesień 2020 r.) (787.9 KB)


Wykaz zmian do Harmonogramu naborów wniosków (wrzesień 2020 r.) (250.7 KB)