Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia Metropolia Poznań:

  • Walne Zgromadzenie Członków zwane Radą Metropolii,
  • Zarząd,
  • Komisja Rewizyjna.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań:

  • Prezes - Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania,
  • Wiceprezes - Jan Grabkowski, Starosta Poznański,
  • Wiceprezes - Adam Lewandowski, Burmistrz Śremu,
  • Członek zarządu - Jerzy Lechnerowski, Burmistrz Gminy Kórnik,
  • Członek zarządu - Stanisław Filipiak, Burmistrz Miasta i Gminy Buk.