Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania

Istotą ZIT jest ich wymiar terytorialny.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne miasta wojewódzkiego w Wielkopolsce wdrażane są w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania, ujętym w ramach przestrzennych Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Obszar realizacji Strategii ZIT został określony Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: wyznaczenia zasięgu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla obszaru funkcjonalnego Miasta Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, zwany dalej także Metropolią Poznań, obejmuje terytorium 22 gmin, w tym miasta Poznania i 17 gmin powiatu poznańskiego oraz czterech gmin z powiatów ościennych.  MOF Poznania został wyznaczony uchwałą Zarządu Województwa nr 4013/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zgodnie z obszarem działalności Stowarzyszenie Metropolia Poznań.