Gmina Tarnowo Podgórne

Gmina w liczbach (2014):     

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

102 km2

Liczba mieszkańców

23 454

Gęstość zaludnienia

236 osób/km2

Liczba sołectw

16

Dochody gminy ogółem

140 113 106 zł

Dochody gminy na mieszkańca

5 974 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

4 907

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

209

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

251

 

Tarnowo Podgórne dynamicznie rozwija się w sferze gospodarki już od lat 90-tych. Dawne tereny rolnicze zajmują dziś liczne obiekty firm przemysłowych i usługowych. Są one celem codziennych dojazdów do pracy kilkunastu tysięcy mieszkańców z sąsiednich gmin, w tym także z Poznania. Wizerunek Tarnowa Podgórnego jest w powszechnej świadomości związany ze strefami aktywizacji gospodarczej ciągnącymi się wzdłuż drogi krajowej nr 92. Nie należy jednak zapominać, iż duża część gminy charakteryzuje się nadal krajobrazem rolniczym urozmaiconym rynną Jeziora Lusowskiego.

Sukces gminy był możliwy dzięki umiejętnemu wykorzystaniu najwyższego atutu – położenia komunikacyjnego. Dobrej lokalizacji towarzyszyła proinwestycyjna polityka władz samorządowych. Jej najważniejszym elementem stało się przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie terenów do zagospodarowania. Działalność podmiotów gospodarczych w gminie tworzy dla niej trwałą bazę dochodów, które mogą być przeznaczane na poprawę jakości życia mieszkańców.

Wysoka jakość usług publicznych przyciąga do gminy nowych mieszkańców, szczególnie do wschodniej jej części położonej najbliżej Poznania. W wyniku tych procesów największą miejscowością gminy jest Przeźmierowo, a siedziba władz gminy – Tarnowo Podgórne – zajmuje pod tym względem dopiero drugie miejsce. Trzecią największą jednostką osadniczą jest podpoznańskie Baranowo.

Czy wiesz, że?

Aktywność gospodarcza wzdłuż drogi krajowej nr 92. Od początku lat 90 XX w. w gminie Tarnowo Podgórne zainwestowano blisko pół miliarda dolarów. Funkcjonujące w niej przedsiębiorstwa łącznie zatrudniają kilkanaście tysięcy pracowników – znacznie więcej niż wynosi liczba aktywnych ekonomicznie mieszkańców samej gminy. Osiągnięcia gospodarcze gminy były wielokrotnie nagradzane w licznych konkursach i rankingach.

Strona internetowa gminy: www.tarnowo-podgorne.pl