Wyniki w konkursie rowerowym (poddziałanie 3.3.3. Typ II)

Data publikacji: 15.03.2021

Dnia 4 marca 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych
projektów oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach naboru Nr RPWP.03.03.03-IZ.00-30-001/20
dla Działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii
niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
, Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych
na obszarze funkcjonalnym Poznania
realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania,
która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3321/2021. Tożsamą uchwałę podjął Związek ZIT w MOF Poznania.


Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 (215.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3321/2021 (292.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 3/2021 (247.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (226.1 KB)

dokumenty do umowy (4.5 MB)