Rada Doradcza zaopiniowała pozytywnie projekt nowej Strategii ZIT

W dniu 16 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenie złożonej z przedstawicieli organizacji społecznych Rady Doradczej do spraw przygotowania i wdrażania Strategii ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania na lata 2021-2027. Głównym tematem posiedzenia było podjęcie uchwały w zakresie zaopiniowania projektu nowej Strategii ZIT.

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Metropolia Poznań i składa się z przedstawicieli reprezentujących aktywnie działające na terenie Metropolii Poznań organizacje pozarządowe (w sposób szczególny stowarzyszenia i fundacje), a także partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne niezależne organizacje społeczne.

 

Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie projektu Strategii ZIT 2021+ (w tym listy projektów zaproponowanych do realizacji) i tej kwestii dotyczyło posiedzenie organu konsultacyjnego, które odbyło się gościnnie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na poznańskim Franowie.

 

Podczas posiedzenia przedstawiono prezentację projektu nowej Strategii ZIT wskazując m.in. na możliwości wsparcia stowarzyszeń i fundacji oraz innych organizacji społecznych.

 

Posiedzenie Rady Doradczej ZIT stało się ponownie okazją do wymiany poglądów i zebrania rekomendacji ze strony przedstawicieli trzeciego sektora z terenu Metropolii Poznań. Wszystko dla zapewnienia realizacji nowej Strategii ZIT na lata 2021-2027 w zgodzie z potrzebami społeczności lokalnych oraz sektora pozarządowego aglomeracji poznańskiej.

 

Ważnym punktem wydarzenia było przyjęcie uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania projektu Strategii ZIT na lata 2021-2027 wraz z rekomendacjami. Przedstawiciele NGO zagłosowali m.in. za przyjęciem rekomendacji dotyczącej fizjoterapeutycznych wizyt patronażowych dla niemowląt.

 

Dokumenty i materiały:

Prezentacja - projekt Strategii ZIT w MOF Poznania na lata 2021-2027

Uchwała Rady Doradczej ws. zaopiniowania projektu Strategii ZIT wraz z rekomendacjami
Zał. 1 Projekt Strategii ZIT w MOF Poznań na lata 2021-2027 wraz z zał.

Zał. 2 Wykaz rekomendacji