Dotacja dla pierwszego ZIT-wskiego projektu metropolitalnego w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu

Otrzymaliśmy informację o wyborze do dofinansowania projektu pt. „Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań – Etap I”! Projekt będzie realizowany do połowy 2026 roku w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Metropolia Poznań pełni rolę wnioskodawcy i lidera przedsięwzięcia o wartości ponad 37,8 mln zł i dofinansowaniu UE na poziomie ponad 22,7 mln zł.

W partnerskim projekcie metropolitalnym wezmą udział:

  • Miasto Poznań z zadaniem „Zielona sieć: Śródmieście - Miasto – Metropolia” którego przedmiotem będzie rewaloryzacja placów miejskich i przestrzeni zieleni publicznej, zagospodarowanie obecnie utwardzonych lub zdegradowanych przestrzeni na tereny zieleni urządzonej oraz zagospodarowanie terenów przyszkolnych poprzez wprowadzenie rozwiązań opartych na przyrodzie. Zadanie obejmie rewaloryzację Parku Czarneckiego na Os. Przyjaźni, parku kieszonkowego w rejonie ul. Inflanckiej, obszaru zieleni na Chartowie oraz budowę lub modernizację skwerów przy ul. Burszty, ul. Chłodnej, ul. Norwida, ul. Widnej, ul. Św. Wawrzyńca, skwerów u zbiegu ul. Kosińskiego i Prądzyńskiego oraz między ul. Księżycową i Grunwaldzką, a także terenu pomiędzy ul. Wiatraczną a ul. Krzywoustego. W ramach zadania zostaną także zagospodarowane tereny zielone wokół SP 11 na os. Wichrowe Wzgórze, SP 20 na os. Rzeczypospolitej, SP 77 przy ul. Dmowskiego oraz SP 82 przy ul. Krakowskiej.
  • Miasto i Gmina Kostrzyn zajmie się czynną ochroną terenów podmokłych w centrum miasta Kostrzyn w celu przystosowania do zmian klimatu poprzez rewitalizację istniejącego zbiornika wodnego.
  • Gmina Oborniki w Dąbrówce Leśnej w rejonie ul. Pogodnej zrealizuje zadanie dotyczące budowy systemu rozsączania wód opadowych i roztopowych za pomocą studni chłonnych i skrzynek rozsączających.
  • Miasto i Gmina Murowana Goślina przy osiedlu 600-lecia w Murowanej Goślinie zagospodaruje teren zbierania wód opadowych w formie tzw. ekoparku - naturalnego korytarza ekologicznego wraz z zielenią.
  • Gmina Rokietnica zajmie się budową parków w trzech różnych lokalizacjach (Rokietnica, Mrowino, Kiekrz) oraz stworzy kompleksowy program zadrzewień dla terenów całej gminy.
  • Gmina Suchy Las zajmie się budową systemu retencjonowania wód na terenie naturalnego parku Sucholeska Łąka, przy założeniu sterowania przepływami z wykorzystaniem Internetu rzeczy.
  • Gmina Śrem zrealizuje kompleksowe działania obejmujące modernizację parku kieszonkowego Ogród Róż u zbiegu ulicy Poznańskiej i Piłsudskiego, modernizację płyty Placu 20 Października w Śremie, budowę dwóch ekoprzystanków oraz dodatkowe nasadzenia na terenie gminy, w tym na terenie Parku Puchalskiego w Śremie.
  • Stowarzyszenie Metropolia Poznań - zajmie się działaniami dot. promocji oraz edukacji w zakresie adaptacji do zmian klimatu.


To pierwszy etap inwestycji w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Już niebawem o wsparcie ze środków ZIT w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski będą wnioskować kolejne projekty partnerskie samorządów Metropolii Poznań z zadaniami dotyczącymi dodatkowych zadrzewień, tworzenia parków oraz zieleńców i łąk kwietnych, czy zagospodarowania przestrzeni na cele zbiorników wodnych o funkcji retencji wody opadowej.

FOTO: Dawid Drobnić - Metropolia Poznań

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FEW

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu

Fotografia skweru zakładającego elementy sprzyjające adaptacji do zmian klimatu