Rondo Rataje w Poznaniu zmienia swoje oblicze dzięki środkom ZIT

Mieszkańcy Poznania zauważyli, że od kilku miesięcy trwają prace na Rondzie Kaponiera, które zmienia swoje oblicze dzięki realizacji projektu "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje". Przedsięwzięcie uzyskało ponad 106 mln zł dofinansowania ze środków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (WRPO 2014+).

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście Poznaniu, poprzez przyspieszony rozwój czystych, bezpiecznych, spójnych, funkcjonalnych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego.

Projekt zakłada dwa główne elementy:

  • Część infrastrukturalna polegająca na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego, co obejmuje między innymi przebudowę oraz budowę infrastruktury torowo-sieciowej z jej dostosowaniem dla prowadzenia ruchu autobusowego po torowisku i związana z tym korekta układu drogowego w tym ścieżek dla rowerów, parkingu typu B&R oraz zainstalowanie inteligentnego systemu transportowego;
  • Zakup 15 szt. autobusów elektrycznych - realizowane przez MPK Poznań

Więcej o projekcie można dowiedzieć się z opisu przedsięwzięcie na naszym portalu - KLIKNIJ W LINK.

Zapraszamy także do obejrzenia filmu promocyjnego Poznańskich Inwestycji Miejskich: