Rozliczaj projekt

1 Złóż harmonogram składania wniosków o płatność́

Wnioski o płatność́ należy składać́ zgodnie z Harmonogramem płatności. Pierwszy z nich jest jednym z załączników do umowy o dofinansowanie, kolejne przesyłane są w SL2014. Szczegóły dotyczące składania Harmonogramów określa umowa o dofinansowanie.

2 Wybierz właściwy rodzaj wniosku o płatność

Istnieją różne rodzaje wniosków:

• Wniosek o zaliczkę
• Wniosek o refundację
• Wniosek rozliczający zaliczkę
• Wniosek sprawozdawczy
• Wniosek o płatność końcową

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków o płatność zawiera Podręcznik Beneficjenta.

3 Wypełnij elektroniczny wniosek o płatność

Szczegółowe informacje na temat przygotowania wniosku o płatność z załącznikami zawierają: Podręcznik Beneficjenta SL2014 oraz umowa o dofinansowanie.

4 Złóż wniosek o płatność

Szczegóły dotyczące terminów i sposobu składania wniosku o płatność określa umowa o dofinansowanie.

5 Pliki do pobrania

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja1.1.pdf (5.4 MB)

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS (191.5 KB)

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS (192.5 KB)

Wzór harmonogramu płatności w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR FS i EFS (37.5 KB)