Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poznańskie trasy tramwajowe w nowej perspektywie UE

Budowa trasy od pętli Wilczak do Garbar (drugi etap trasy tramwajowej na Naramowice) i skomunikowanie dworca Poznań Wschód oraz osiedla Kopernika. Na tych 3 inwestycjach, najbardziej realnych do zrealizowania, chce się skupić w nowej perspektywie unijnej Urząd Miasta Poznania.

Tramwaj na Naramowice to jedna z ważniejszych inwestycji realizowanych obecnie na terenie miasta Poznania. Planowana w nowej perspektywie unijnej budowa, w ramach drugiego etapu, kolejnego jej odcinka od Wilczaka do Garbar będzie kolejnym ważnym krokiem. Według planów linia skomunikowana zostanie z istniejącym dworcem kolejowym Poznań Garbary, który leży na trasie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Stacja ta, zaraz po Poznaniu Głównym, jest najczęściej wykorzystywaną przez podróżnych. - To jest absolutny priorytet. Powiem tak przewrotnie, że jeśli nie starczy nam pieniędzy na inne inwestycje tramwajowe to na tą akurat musi nam wystarczyć, bo wtedy znacznie zyska funkcjonalność tramwaju na Naramowice – mówi Mariusz Wiśniewski, Wiceprezydent Poznania.

Budowa linii tramwajowej do dworca Poznań Wschód to kolejna z planowanych inwestycji.
- W tym przypadku mamy już zarezerwowane pieniądze w budżecie, aby wykonać Program Funkcjonalno-Użytkowy. Konsultacje społeczne są za nami, a mieszkańcy bardzo życzliwie podchodzą do tej inwestycji – informuje prezydent Wiśniewski. Nowa linia tramwajowa wpłynie pozytywnie na znaczenie oraz wykorzystanie tej stacji Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz rozwój i rewitalizację dzielnicy Główna. Skomunikowanie jej z centrum miasta pozwoli znacznej części mieszkańców północno-wschodnich terenów aglomeracji na skrócenie czasu dojazdu do pracy, szkoły itp.

Trzecia z inwestycji jest już zaawansowana, jeśli chodzi o dokumentację. Samorząd dysponuje gotowym Programem Funkcjonalno-Użytkowym dla budowy nowej linii tramwajowej do osiedla Kopernika tzw. „Copernicus” przez Raszyn. Udało się również uzyskać decyzję środowiskową.

Pod rozwagę Urząd Miasta Poznania bierze również inne inwestycje dotyczące rozwoju transportu szynowego na terenie miasta, m.in. linię w kierunku tzw. Bramy Zachodniej z pętlą zlokalizowaną w rejonie ulic Dąbrowskiego i Polskiej, tu jednak wiele zależy od innych inwestorów. Powstała również koncepcja skomunikowania dzielnicy Marcelin, gdzie przeprowadzone zostały już konsultacje społeczne. – W tym przypadku, co bardzo mocno podkreślamy, trasa musiałaby być również budowana przy pomocy inwestorów prywatnych – dodaje Wiceprezydent. Pod uwagą samorządu cały czas pozostaje również koncepcja trasy tramwajowej na osiedle Dębina, jednak ona, według władz miasta, wymaga jeszcze dopracowania.

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/dzialania-promocyjne/poznanskie-trasy-tramwajowe-w-nowej-perspektywie-ue/r4a