Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gmina Suchy Las

Gmina w liczbach (2014):    

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

117 km2

Liczba mieszkańców

16 126

Gęstość zaludnienia

140 osób/km2

Liczba sołectw

6

Dochody gminy ogółem

106 128 452 zł

Dochody gminy na mieszkańca

6 581 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

3 494

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

217

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

94

 

Suchy Las jest jedną z najbogatszych gmin nie tylko w Metropolii, ale także w skali całego kraju. Szczególnie dynamicznym rozwojem charakteryzuje się południowa część gminy z licznymi nowymi osiedlami mieszkaniowymi i inwestycjami gospodarczymi. Większość powierzchni gminy stanowią jednak tereny zielone, położone w granicach poligonu w Biedrusku. Są one nie tylko cennym przyrodniczo obszarem, włączonym do sieci Natura 2000, ale dostarczają także istotnych wpływów do budżetu gminy.

Rozwój gminy gwałtownie przyspieszył w okresie przemian społeczno-gospodarczych po 1989 r. Przedsiębiorczość rozwija się przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr 11 z Poznania do Piły. Południowa część gminy okazałą się wyjątkowo atrakcyjna dla usług motoryzacyjnych (liczne salony i warsztaty), przez co gmina stałą się swoistym „samochodowym zagłębiem” Metropolii. Rozwijają się także najbardziej nowoczesne gałęzie gospodarki, szczególnie dzięki powstaniu parku technologicznego w Złotnikach. Północna część gminy zachowała swój dawny charakter.

Oprócz sfery gospodarczej w gminie bardzo intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. Największe i jednocześnie najszybciej wzrastające pod względem liczby mieszkańców miejscowości w gminie to Suchy Las i Złotniki. Powyżej tysiąca mieszkańców mają również Biedrusko i Chludowo. Głównym wyzwaniem, wymagającym jednak współpracy w skali Metropolii, będzie przede wszystkim przezwyciężenie problemów komunikacyjnych.

Czy wiesz, że?

Poligon w Biedrusku. Na początku XX w. majątek w Biedrusku wraz z czterema okolicznymi wsiami został zakupiony przez armię pruską, co dało początek „obozowi wojskowemu”, koszarom i poligonowi. Obecnie poligon zajmuje prawie 2/3 powierzchni gminy Suchy Las. Jest to bardzo malowniczy obszar chroniony w sieci Natura 2000, przez który prowadzi szlak rowerowy.

Strona internetowa gminy: www.suchylas.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/gmina-suchy-las