Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Jakie mogą być formy wsparcia

Podstawową formą wsparcia dla projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania jest dotacja. Nie przewiduje się wsparcia w formie instrumentów finansowych (kredyty, pożyczki, poręczenia lub leasing).

Mieszkańcy Metropolii Poznań oraz lokalni przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z bezpośredniego wsparcia w ramach konkretnych projektów realizowanych ze środków ZIT w takich sferach jak:
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/jak-zaczac-korzystac-z-programu/jakie-moga-byc-formy-wsparcia