Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Miasto i Gmina Skoki

Gmina w liczbach (2014):     

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

198 km2

Liczba mieszkańców

9 300

miasto

4 157

obszar wiejski

5 143

Gęstość zaludnienia

47 osób/km2

miasto

373 osób/km2

obszar wiejski

28 osób/km2

Liczba sołectw

27

Dochody gminy ogółem

33 682 630 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 622 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

757

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

81

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

4

 

Skoki są jedyną gminą Metropoli Poznań z powiatu wągrowieckiego. Znane są przede wszystkim z licznych jezior i lasów oraz terenów letniskowych. Nie dotarła tu jeszcze intensywna urbanizacja, a wiejska część gminy należy do najsłabiej zaludnionych obszarów Metropolii. Oprócz walorów przyrodniczych o atrakcyjności turystycznej gminy stanowi także cenne dziedzictwo kulturowe, którego najbardziej charakterystycznym elementem są drewniane kościoły na szlaku wokół Puszczy Zielonki.

Teren miasta i gminy Skoki jest bardzo bogaty w zbiorniki wodne. Znajduje się tu 17 jezior, wiele cieków wodnych i ponad 140 ha stawów rybnych. W gminie Skoki znajdują się aż cztery obiekty „Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki”. Gmina Skoki należy do Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka.

Sieć osadniczą gminy oprócz miasta tworzą aż 44 miejscowości wiejskie. Spośród nich największą i najszybciej rozwijającą się jest Potrzanowo, położone w południowo-zachodniej części gminy. Lokalizacja wśród jezior sprawiła, że miejscowość ta stała się dużym ośrodkiem letniskowym.

Miasto i gmina Skoki nadal pozostają nieco na uboczu głównych procesów rozwojowych w Metropolii. Dużą szansą dla gminy jest zakończona modernizacja linii kolejowej Poznań-Wągrowiec, która znacząco poprawiła dostępność komunikacyjną Skoków.

Czy wiesz, że?
Pochodzenie nazwy Skoki jest tematem kilku lokalnych legend, w których wspólnym elementem jest rycerz, skok na koniu przez Małą Wełną i zgubienie przez rumaka podkowy, a przez jeźdźca - krzyża od ostrogi. Możliwe jest również, że nazwa związana jest z wyrazem „skok” w znaczeniu staropolskim, czyli „spadek wody, grobla”. 

Strona internetowa gminy: www.gmina-skoki.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/miasto-i-gmina-skoki