Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Miasto i Gmina Oborniki

Gmina w liczbach (2014):     

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

304 km2

Liczba mieszkańców

33 534

miasto

18 430

obszar wiejski

15 104

Gęstość zaludnienia

99 osób/km2

miasto

1 309 osób/km2

obszar wiejski

47 osób/km2

Liczba sołectw

43

Dochody gminy ogółem

101 734 142 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 034 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

4 078

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

122

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

47

 

Gmina Oborniki stanowi bramę do Metropolii od północy. Położenie gminy w malowniczej dolinie rzeki Warty sprzyja rozwojowi turystyki i rekreacji. Natomiast lokalizacja przy trasie krajowej nr 11 decyduje o atrakcyjności gospodarczej.

Obecnie miasto stanowi siedzibę powiatu ziemskiego. Oborniki, jako ośrodek usługowy i przemysłowy rozwijają się dzięki dogodnemu położeniu: wzdłuż drogi krajowej Poznań – Koszalin oraz na linii kolejowej łączącej stolicę Wielkopolski z Pomorzem Środkowym. Na terenie miasta do drogi krajowej włączają się drogi wojewódzkie w kierunku Czarnkowa, Szamotuł oraz Murowanej Gośliny.

Najbardziej rozwiniętymi dziedzinami gospodarczymi w gminie są przemysł drzewny, meblowy oraz metalowy. Dobrze funkcjonują i systematycznie rozwijają się także firmy z branży przetwórstwa spożywczego. Na obszarze wiejskim gminy dominują obszary rolnicze oraz kompleksy leśne.

Czy wiesz, że?

W czasach pierwszych Piastów usytuowany był tutaj gród broniący przeprawy przez Wartę i Gniezna od północy. Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z 1292 r., ale prawa miejskie Oborniki zyskały dopiero w 1 połowie XIV w.

Strona internetowa gminy: www.oborniki.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/miasto-i-gmina-oborniki