Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Gmina w liczbach (2014):     

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

172 km2

Liczba mieszkańców

16 684

miasto

10 384

obszar wiejski

6 300

Gęstość zaludnienia

97 osób/km2

miasto

1 458 osób/km2

obszar wiejski

38 osób/km2

Liczba sołectw

21

Dochody gminy ogółem

49 507 977 zł

Dochody gminy na mieszkańca

2 967 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

2 365

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców

142

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

14

 

Mieszkańcy miasta i gminy Murowana Goślina bardzo bezpośrednio dali wyraz swoich związków z Poznaniem i Metropolią, zdecydowanie popierając ideę przyłączenia się do Powiatu Poznańskiego w referendum lokalnym. W strukturze przestrzennej gminy wyróżniają się wyraźnie 3 części: historyczne miasto Murowana Goślina, budowanie od lat 80. XX w. osiedle Zielone Wzgórza oraz wiejska część gminy o charakterze rolniczym i leśnym. Od dwóch dekad następuje jednak ich ścisła integracja poprzez działania samorządu lokalnego.

W ostatnich dwóch dekadach rozwój gminy uległ wyraźnemu przyspieszeniu m.in. w zakresie infrastruktury technicznej (budowa kanalizacji) i społecznej (nowe gimnazjum). Rozwijały się inwestycje gospodarcze, szczególnie w obrębie Goślińskiej Strefy Przemysłowej w północno-wschodniej części miasta. Nowy impuls rozwojowy dały gminie także zrealizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe (budowa obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 196) oraz kolejowe (modernizacja linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań-Wągrowiec). Dzięki wspomnianym projektom transportowym rozwiązano problemy związane z tranzytem przez centrum miasta oraz radykalnie polepszono dostępność komunikacyjną do miasta centralnego Metropolii.

Czy wiesz, że?

Puszcza Zielonka. Park Krajobrazowy „Puszcza Zielonka” stanowi jeden z najlepszych terenów w Metropolii do uprawiania turystyki rowerowej. Oznakowane szlaki liczą ponad 500 km. Wokół puszczy wyznaczony został Szlak Kościołów Drewnianych,  którego stacją na terenie gminy Murowana Goślina jest XVII-wieczny kościółek w Długiej Goślinie. Atrakcją puszczy jest Arboretum w Zielonce z kolekcją drzew i krzewów, utrzymywaną w celach naukowo-badawczych przy Ośrodku Naukowo-Doświadczalnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gmina Murowana Goślina jest bardzo aktywnie zaangażowana we współpracę komunalną w zakresie ochrony środowiska i rozwoju turystyki w Puszczy Zielonce. Miasto jest siedzibą Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Strona internetowa gminy: www.murowana-goslina.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/miasto-i-gmina-murowana-goslina