Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Miasto Luboń

Miasto w liczbach (2014):     

 

Typ gminy

miejska

Powierzchnia

14 km2

Liczba mieszkańców

30 775

Gęstość zaludnienia

2 281 osób/km2

Dochody gminy ogółem

76 961 315 zł

Dochody gminy na mieszkańca

2 501 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

4 718

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

153

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

44

 

Miasto Luboń formalnie powstało dopiero w 1954 r., ale faktycznie jest ono spadkobiercą kilkusetletniej tradycji trzech istniejących wcześniej miejscowości: Lubonia, Lasku i Żabikowa.

Luboń od średniowiecza był ściśle związany z Poznaniem, a w swojej historii przechodził różne fazy. Był zamożną wsią osadników bamberskich, a później ważnym ośrodkiem przemysłu, którego tradycje przypominają cenne zabytki architektury industrialnej. Dzisiaj Luboń staje się przede wszystkim atrakcyjnym miejscem zamieszkania dla mieszkańców Metropolii Poznań, o czym świadczy dynamicznie rosnąca liczba ludności miasta.

Przez Luboń przebiega linia kolejowa Poznań-Wrocław, od której na południu miasta rozgałęzia się linia do Wolsztyna. Położenie komunikacyjne miasta znacząco poprawiło się po wybudowaniu autostrady A2, której węzły „Luboń” i „Komorniki” umożliwiają szybki dojazd do miasta. Z racji tego, że Luboń powstał z połączenia trzech odrębnych wcześniej miejscowości w jego centrum przez długi czas pozostawały niezagospodarowane tereny. Od kilku lat na obszarze tym rozwija się budownictwo deweloperskie oraz nowe obiekty usługowe, dzięki czemu tworzy się nowe centrum miasta.

Czy wiesz, że?

Na terenie Lubonia do dnia dzisiejszego zachowały się elementy architektury przemysłowej. Można do nich zaliczyć zabytkowe zespoły zabudowy fabrycznej i zakładów przemysłu ziemniaczanego oraz fabryki nawozów sztucznych. Zabudowa fabryczna uzupełniona była domami kolonii mieszkalnej, która również przetrwała do dnia dzisiejszego.

Strona internetowa miasta: www.lubon.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/miasto-lubon