Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Na co można otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania przewiduje się dofinansowanie zróżnicowanych projektów – począwszy od budowy węzłów przesiadkowych, przez wsparcie przedsiębiorczości w branży IT, aż po działania mające na celu wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego.


Dofinansowanie ze środków ZIT można otrzymać między innymi na:

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/jak-zaczac-korzystac-z-programu/na-co-mozna-otrzymac-dofinansowanie