Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gmina Komorniki

Gmina w liczbach (2014):    

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

66 km2

Liczba mieszkańców

23 774

Gęstość zaludnienia

368 osób/km2

Liczba sołectw

8

Dochody gminy ogółem

83 523 428 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 513 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

4 191

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

176

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

79

 

Komorniki należą do jednej z najlepiej rozwiniętych gospodarczo gmin Metropolii Poznań, co w dużej mierze wynika z ich doskonałego położenia komunikacyjnego. Skrzyżowanie drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław oraz autostrady A2 Berlin-Warszawa tworzy doskonałe warunki sprzyjające lokalizacji wszelkich inwestycji gospodarczych. W północnej części gminy intensywnie rozwija się także budownictwo mieszkaniowe, natomiast obszary południowe to niezwykle atrakcyjne leśne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, urozmaicone jeziorami Rynny Rosnowsko-Jarosłwskiej.

Bliskość Poznania stymuluje rozwój budownictwa mieszkaniowego w gminie. Szczególnie intensywnie przejawia się on w bezpośrednio sąsiadujących z miastem Plewiskach. Na terenach wykorzystywanych dotychczas jako użytki rolne powstają liczne osiedla deweloperskie.

Na terenie gminy działa wiele dużych firm branży logistyczno-spedycyjnej oraz logistyczno-magazynowej, produkcyjnej, outsourcingowej i budowlanej. Osią aktywności gospodarczej w gminie jest droga krajowa nr 5. Ponadto, atrakcyjnym terenem inwestycyjnym są okolice węzła komunikacyjnego w Głuchowie. Lokalizują się tam przede wszystkim firmy z branży logistyczno-magazynowej.

Czy wiesz, że?

Na terenie gminy działa jedyne w Polsce i jedno z nielicznych w Europie Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W skład zbiorów wchodzą tak oryginalne eksponaty, jak lokomotywy, lokomobile (traktory) parowe, samoloty rolnicze czy zabytkowe samochody. Muzeum posiada również bogate zbiory biblioteczne.

Strona internetowa gminy: www.komorniki.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/gmina-komorniki