Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gmina Kleszczewo

Gmina w liczbach (2014):    

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

74 km2

Liczba mieszkańców

7 088

Gęstość zaludnienia

97 osób/km2

Liczba sołectw

12

Dochody gminy ogółem

24 064 061 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 395 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

893

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

126

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

7

 

Kleszczewo jest najmniejszą pod względem liczby mieszkańców gminą Metropolii Poznań. Dominującą funkcją na terenie gminy nadal pozostaje rolnictwo. Charakter gminy zmienia się jednak w związku z zagospodarowywaniem terenów pod inwestycje, co szczególnie dotyczy budownictwa mieszkaniowego w zachodniej, bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem, części gminy. Powstałe niedawno węzły komunikacyjne na autostradzie A2 i drodze ekspresowej S5 dają nowy impuls do rozwoju gospodarczego gminy. Dziś wizytówka gminy jest rozwinięta infrastruktura komunalna i liczne inwestycje proekologiczne.

Na terenie gminy zdecydowanie dominuje krajobraz rolniczy, a działalność gospodarcza prowadzona jest głownie przez niewielkie zakłady rzemieślnicze. W wyniku intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego systematycznie rośnie liczba mieszkańców, zwłaszcza w miejscowości Tulce w zachodniej części gminy. Ma to istotny wpływ na strukturę osadniczą. Siedziba gminy – wieś Kleszczewo – jest dopiero trzecią co do wielkości miejscowością, po Tulcach i Gowarzewie.

Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą.

Gmina poszczycić się może zabytkami o długoletniej historii. Do najcenniejszych należy jeden z najstarszych ceglanych kościołów w Wielkopolsce – kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Tulcach.

Czy wiesz, że?

Do historycznego dziedzictwa gminy Kleszczewo należą zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie, Nagradowicach i Tulcach, pochodzące z początków XX w.

Strona internetowa gminy: www.kleszczewo.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/gmina-kleszczewo