Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gmina Dopiewo

Gmina w liczbach (2014):   

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

108 km2

Liczba mieszkańców

22 040

Gęstość zaludnienia

208 osób/km2

Liczba sołectw

11

Dochody gminy ogółem

77 699 962 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 525 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

3 622

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

164

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

55

 

Do niedawna typowo rolnicza gmina przemienia się w sypialnię Poznania. W ostatnich kilkunastu latach liczba mieszkańców gminy uległa podwojeniu, a procesy suburbanizacji należą do najintensywniejszych w całej Metropolii. Dzięki zakończeniu prac przy zachodniej obwodnicy Poznania, Dopiewo czerpie znaczące korzyści z bliskości dwóch dróg o randze krajowej i międzynarodowej – autostrady A2 oraz drogi ekspresowej S11. 

Od kilkunastu lat struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy Dopiewo ulega daleko idącym zmianom, szczególnie w części północno-wschodniej, bezpośrednio sąsiadującej z Poznaniem. Największą miejscowością w gminie jest Skórzewo, które pod tym względem wyprzedziło siedzibę gminy – miejscowość Dopiewo.

Dopiewo posiada również duży potencjał turystyczny. Rezerwaty przyrody, jeziora, pałace, i dwory przyciągają licznych turystów. Krajobraz gminy urozmaicają tereny rolnicze i leśne (głownie w okolicach Zakrzewa i Trzcielina) oraz zbiorniki wodne.

Czy wiesz, że?

Położona na wschodnim brzegu Jeziora Niepruszewskiego wieś Zborowo jest atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystki i sportów wodnych. Dzięki rozciągnięciu jeziora wzdłuż osi południkowej i przeważającym wiatrom zachodnim jest to jedno z najlepszych w Metropolii miejsc do uprawniania windsurfingu.

Strona internetowa gminy: www.dopiewo.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/gmina-dopiewo