Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Gmina Czerwonak

Gmina w liczbach (2014):  

 

Typ gminy

wiejska

Powierzchnia

82 km2

Liczba mieszkańców

26 838

Gęstość zaludnienia

326 osób/km2

Liczba sołectw

11

Dochody gminy ogółem

83 681 226 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 118 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

3 381

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

126

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

39

 

Czerwonak jest największą pod względem liczby mieszkańców i najgęściej zaludniona gminą wiejską w całej Wielkopolsce. Formalny status gminy wiejskiej nie może przesłać faktu, iż w rzeczywistości nabrała ona już charakteru dość intensywnie zurbanizowanego przedmieścia Poznania. Również w sferze gospodarczej gmina należy od dawna do silnie uprzemysłowionych jednostek w Metropolii. Czerwonak ma jednak także drugie oblicze – „zielonej gminy”, pokrytej w dużej części lasami puszczy Zielonki.

Dziedzictwo kulturowe gminy prezentowane jest współcześnie m.in. poprzez tematyczne szlaki turystyczne: kościołów drewnianych, cysterski i pielgrzymkowy Ottona III, na których zachowały się historyczne budowle.

W gminie Czerwonak silnie rozwinięta jest działalność gospodarcza. Osią transportową jest droga wojewódzka nr 196 z Poznania do Wągrowca. Równolegle do niej przebiega linia kolejowa, na której zlokalizowane są 3 stacje: Czerwonak, Owińska, Bolechowo.

Na terenie gminy Czerwonak znajduje się kluczowy element poznańskiego systemu kanalizacyjnego – Centralna Oczyszczalnia Ścieków.

Czy wiesz, że?

Największa miejscowość gminy Czerwonak – Koziegłowy – jest pod względem formalnym jedną z największych wsi w Polsce (11,5 tys. mieszkańców w 2015 r.). Szybki rozwój miejscowości nastąpił od lat 70. XX w. Powstało wówczas osiedle Karolin dla pracowników pobliskiej elektrociepłowni, a w kolejnej dekadzie rozpoczęto budowę spółdzielczego osiedla Leśnego o typowej dla dużych miast zabudowie blokowej. Charakterystyczna nazwa miejscowości może pochodzić od pagórków przypominających kozie głowy lub od przezwiska „Kozia Głowa”.

Strona internetowa gminy: www.czerwonak.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/gmina-czerwonak