Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Miasto i Gmina Buk

Gmina w liczbach (2014): 

 

Typ gminy

miejsko-wiejska

Powierzchnia

91 km2

Liczba mieszkańców

12 343

miasto

6 197

obszar wiejski

6 146

Gęstość zaludnienia

137 osób/km2

miasto

2 091 osób/km2

obszar wiejski

71 osób/km2

Liczba sołectw

11

Dochody gminy ogółem

45 699 767 zł

Dochody gminy na mieszkańca

3 702 zł

Liczba podmiotów gospodarczych

1 738

Liczba podmiotów gospodarczych
na 1000 mieszkańców

141

Liczba spółek z kapitałem zagranicznym

51

 

Gmina Buk znalazła się po raz pierwszy w granicach powiatu poznańskiego dopiero w 1998 r., jednak obecnie jest już silnie związana z całą Metropolią. Rolniczy charakter gminy uległ wyraźnej zmianie po wybudowaniu węzła autostrady A2, wokół którego szybko powstała strefa aktywizacji gospodarczej.

Nazwa miasta ma ciekawą historię. Według legendy pod największym z buków  w tej okolicy zmarł w wyniku ran odniesionych podczas polowania na żubry książę Mieszko I. Gmina Buk posiada bardzo dogodne położenie komunikacyjne. Na obrzeżach miasta przebiegają: autostrada A2 oraz linia kolejowa Berlin-Poznań.

Obecnie w gospodarce gminy dominują małe i średnie formy rodzinne, trudniące się handlem, usługami oraz produkcją. Obok nich działają także duże zakłady przemysłowe

Czy wiesz, że ?

Strefa aktywizacji gospodarczej. Budowa węzła autostrady A2 w okolicach Buku zadziałała stymulująco na rozwój gospodarczy gminy. W sąsiedztwie węzła na obszarze 206 ha funkcjonuje Park Przemysłowy „Buk”. Cały obszar posiada aktualne plany zagospodarowania przestrzennego oraz rozwiniętą infrastrukturę techniczną. Działa tu już około 25 obiektów przemysłowych, magazynowych i usługowych. Kolejne inwestycje znajdują się w fazie budowy lub planowania. Zlokalizowane w Parku firmy reprezentują kapitał polski, amerykański, australijski, belgijski, duński, holenderski, niemiecki i szwedzki.

Strona internetowa gminy: www.buk.gmina.pl
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/zit-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-poznania/czlonkowie-stowarzyszenia/miasto-i-gmina-buk