Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Kto może otrzymać dofinansowanie

O dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich może wnioskować każdy, z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli osób prywatnych. W zależności jednak od specyfiki projektu, określane są warunki, które musi spełnić jego przyszły realizator.

Osoby prywatne mogą natomiast korzystać ze wsparcia w sposób pośredni – biorąc udział w realizowanych projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach, wynajmując powierzchnię biurowo-laboratoryjną w inkubatorach przedsiębiorczości.

Katalog potencjalnych beneficjentów w projektach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych został określony w opisie poszczególnych projektów strategicznych w dokumencie Strategii ZIT.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/jak-zaczac-korzystac-z-programu/kto-moze-otrzymac-dofinansowanie