Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Centrum Kształcenia Zawodowego - kuźnia kwalifikacji i kompetencji 2.0

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: luty 2022 – maj 2023
Wartość projektu:

1 298 707,20 zł

Dofinansowanie UE:

1 103 901,12 zł


Zakres projektu:

Projekt ma za zadanie poprawę jakości nauczania w Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu. Został opracowany na podstawie „DIAGNOZY STANU I POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 oraz CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SWARZĘDZU W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO DOSTOSOWANEGO DO PARTNERÓW RYNKU ZATRUDNIENIA” z 2021 r.

W tym celu:
W projekcie wezmą udział uczniowie oraz nauczyciele Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia. Zostanie także zakupione wyposażenie dla CKZ.


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/centrum-ksztalcenia-zawodowego-kuznia-kwalifikacji-i-kompetencji-2-0