Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Realizacja węzła przesiadkowego w Chludowie i Golęczewie w celu zwiększenia dostępności linii kolejowej nr 354 Poznań - Piła

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Suchy Las
Partner:

ZKP sp z o.o.

Okres realizacji (przewidywany):

sierpień 2017 – maj 2020

Wartość projektu:

8 113 264,60 zł

Dofinansowanie UE:

6 490 739,90 zł


Zakres projektu:

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły przesiadkowe w Chludowie i Golęczewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi typu P&R i B&R z miejscami postojowymi oraz K&R, trasy dojazdowe autobusu, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, elementy inteligentnego systemu zarządzania ruchem oraz biletomaty i monitoring).


Realizacja projektu pozwoli na ograniczenie emisji dwutlenku węgla, poprawę stanu środowiska i wydajności kosztowej transportu, ale także zwiększy atrakcyjność podróżowania środkami komunikacji publicznej poprzez poprawę dostępności transportowej. Projekt przyniesie także zwiększenie spójności i intermodalności systemu transportowego, poprawę komfortu i bezpieczeństwa podróżnych, zmniejszenie wykorzystania samochodów oraz redukcję konsumpcji energii.

Zakład Komunikacji Publicznej Suchy Las, jako Partner w projekcie zakupił 2 autobusy niskoemisyjne.


Efekty realizacji projektu:

Węzeł przesiadkowy Chludowo
Węzeł przesiadkowy GolęczewoFotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/realizacja-wezla-przesiadkowego-w-chludowie-i-goleczewie-w-celu-zwiekszenia-dostepnosci-linii-kolejowej-nr-354-poznan-pila