Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Gmina Tarnowo Podgórne
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

2 450 020,99 zł

Dofinansowanie UE:

2 076 044,62 złZakres projektu:

Projekt składa się z komponentów pozwalających na stworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej w Gminie Tarnowo Podgórne, zmniejszenie emisji CO² dzięki zwiększeniu udziału transportu rowerowego zamiast samochodowego w codziennych dojazdach na terenie gminy:
  1. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi gminnej nr 322011P Lusówko – Sierosław o łącznej długości i 2 136,37 m. i szerokości 2 m wraz z oświetleniem (49 sztuk punktów oświetleniowych) będąca elementem ciągu ścieżek rowerowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Stworzenie spójnego systemu tras rowerowych na terenie gminy przyczyni się do częstszego wybierania roweru zamiast samochodu w codziennych dojazdach do pracy, szkoły czy też obiektów użyteczności publicznej
  2. Budowa oświetlenia drogowego na odcinka drogi od ul. Edmundowskiej w Jankowicach do ul. Morskiej w Lusówku. W ramach zadania wybudowane zostanie oświetlenie drogowe obejmujące elektroenergetyczne urządzenia i linię kablową wraz z 24 latarniami.
  3. Kampania promująca transport publiczny i rowerowy zachęcająca do częstszego wybierania transportu publicznego i rowerowego zamiast samochodu jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie Gminy. Planuje się szereg zróżnicowanych działań takich jak: materiały informacyjne typu broszurka i ulotki, artykuły prasowe, informacja o projekcie na stronie internetowej Urzędu Gminy. Ponadto przewiduje przeprowadzenie gry terenowej nowymi ścieżkami rowerowymi, kurs bezpiecznej jazdy na rowerze oraz krótki film o drogach rowerowych znajdujących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Efekty realizacji projektu:Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/rozbudowa-systemu-tras-rowerowych-na-terenie-gminy-tarnowo-podgorne