Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2495P Komorniki – Szreniawa długości 1120 m

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu II Rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze

funkcjonalnym Poznania

Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji:

2021 - 2022

Wartość projektu:

2 071 845,65 zł

Dofinansowanie UE:

1 742 092,97 złZakres projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa ciągu pieszo – rowerowego w Gminie Komorniki o dł. 1,120 km i szerokości 3,70 m (szerokość wydzielonej części dla ruchu rowerowego wynosi 2,0 m, dla ruchu pieszego 1,5 m a pas separacyjny ma szer. 0,2 m), odseparowanego od istniejącej drogi powiatowej nr 2495P i łączącego miejscowości Komorniki i Szreniawa, umożliwiającego dogodny dojazd rowerem mieszkańcom Komornik do istniejącego zintegrowanego węzła przesiadkowego w m. Szreniawa a następnie pozostawienie roweru na istniejącym parkingu typu B+R oraz dalsze kontynuowanie podróży publicznym transportem zbiorowym (autobus podmiejski, kolej).

Projekt przewiduje realizację:

Projekt dedykowany jest mieszkańcom Gminy Komorniki w podróżach dla których miasto Poznań stanowi cel podróży oraz w podróżach wewnątrzgminnych.

Efekty realizacji projektu:Foografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-sciezki-rowerowej-w-ciagu-drogi-powiatowej-nr-2495p-komorniki-szreniawa-dlugosci-1120-m