Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Miasto Poznań
Partner:

Powiat Poznański, Gmina Komorniki

Okres realizacji: 2021 - 2023
Wartość projektu:

97 691 755,83 zł

Dofinansowanie UE:

66 411 826,81 zł


Zakres projektu:

W ramach inwestycji powstanie bezkolizyjny przejazd pod torami trasy kolejowej E20, z którego będą korzystać nie tylko zmotoryzowani, ale także piesi i rowerzyści. Przy stacji kolejowej Poznań Junikowo powstanie węzeł przesiadkowy, łączący różne środki transportu. Pętla autobusowa w rejonie peronu PKP umożliwi szybką przesiadkę pomiędzy pociągami i autobusami "drzwi w drzwi". Uzupełnieniem węzła transportowego będą parkingi typu "parkuj i jedź" dla samochodów i rowerów. Obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na ul. Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Twardogórskiej do ul. Wołczyńskiej, powstanie ok. kilometrowa droga z chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Inwestycja pozwoli na konsolidację różnych środków transportu w jednym miejscu i skrócenie czasu przejazdu do centrum Poznania z wykorzystaniem komunikacji kolejowej.

 
Efekty realizacji projektu:

Filmy informujące o realizowanym węźle przesiadkowym Grunwaldzka

Wizualizacja inwestycji.


Zapraszamy na wieczorny spacer po nowo otwartm węźle przesiadkowym - fotografie: Dawid Drobnić

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

Fotografia przedstawiająca węzeł przesiadkowy przy ul. Grunwaldzkiej na granicy Poznania i miejscowości Plewiska

.
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-wezla-transportowego-grunwaldzka-w-miejscu-przejazdu-przez-linie-kolejowa-e20