Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja budynku szkolnego z salą gimnastyczną wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z modernizacją lokalnego źródła ciepła

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Powiat Poznański
Partner:

brak

Okres realizacji: kwiecień 2018 – luty 2019
Wartość projektu:

1 661 132,75 zł

Dofinansowanie UE:

1 411 962,83 zł


Zakres projektu:

Priorytetowym działaniem Powiatu Poznańskiego na rzecz ochrony środowiska jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów trafiających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Przedmiotowy projekt realizuje ten cel poprzez termomodernizację budynku Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie wraz z łącznikiem i salą gimnastyczną.

 

Zakres projektu obejmuje m.in. następujące prace:

 

Ponadto wykonane zostały niezbędne prace towarzyszące, obejmujące:

 

Zakres robót został tak dobrany, aby obniżyć zapotrzebowanie na energię elektryczną i cieplną, a w następstwie zmniejszyć koszty związane z eksploatacją obiektów. Dzięki projektowi poprawi się jakość energetyczna budynków Zespołu Szkół, tj., zarówno zimą jak i latem w budynkach będzie panowała prawidłowa temperatura w środowisku pracy stwarzająca optymalne warunki do efektywnego wykonywania powierzonych zadań pracownikom Zespołu Szkół, a nade wszystko uczniom realizującym potrzeby edukacyjne.


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-budynku-szkolnego-z-sala-gimnastyczna-wchodzacego-w-sklad-zespolu-szkol-im-adama-wodziczki-w-mosinie-wraz-z-modernizacja-lokalnego-zrodla-ciepla