Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania
Beneficjent: Gmina Kleszczewo
Partner:

brak

Okres realizacji (przewidywany): luty 2016 – grudzień 2018
Wartość projektu:

2 746 639,93 zł

Dofinansowanie UE:

2 148 662,72 zł


Zakres projektu:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kleszczewo - szkół w Kleszczewie i Ziminie oraz świetlicy w Poklatkach, to projekt realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania. Środki udostępnione są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla obszaru zajmowanego przez Miasto Poznań i 22 gminy - razem tworzące Stowarzyszenie Metropolia Poznań.  


Efekty realizacji projektu:

FOTO

Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/termomodernizacja-budynkow-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-kleszczewo-szkol-w-kleszczewie-i-ziminie-oraz-swietlicy-wiejskiej-w-poklatkach