Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo

Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu
zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP).
Beneficjent: Gmina Kleszczewo
Partner:

Zakład Komunalny w Kleszczewie Spółka z o.o.

Okres realizacji (przewidywany): wrzesień 2017 – czerwiec 2021
Wartość projektu:

27 988 875,07 zł

Dofinansowanie UE:

20 207 320,65 zł


Zakres projektu:

Projekt obejmuje budowę dwóch węzłów – w Kleszczewie i w Tulcach. Otwarty 14 lutego 2020 roku węzeł w Kleszczewie robi bardzo pozytywne wrażenie. Inwestycja przyciąga uwagę nie tylko swoim nowoczesnym wyglądem, ale także udogodnieniami dla pasażerów. Na węźle znajduje się ogrzewana poczekalnia, jak również toaleta. Bieżące informacje o godzinach odjazdów autobusów wyświetlane są na aktywnej tablicy umieszczonej na peronie. Kierowcy mogą zostawić swoje auta na parkingu przygotowanym dla 56 pojazdów. Jest oczywiście też miejsce dla rowerów, wiata pomieści 30 jednośladów.

Projekt, oprócz budowy dwóch węzłów przesiadkowych przewiduje m.in. budowę dróg rowerowych o długości 0,838 km, pięć obiektów „P&R” z 240 miejscami postojowymi, trzy obiekty „B&R” z 78 miejscami postojowymi oraz zakup dziewięciu autobusów.

Projekt w całości zostanie zakończony w połowie 2021 roku.


Efekty realizacji projektu:Węzeł przesiadkowy w Kleszczewie
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Otwarcie węzła przesiadkowego w Kleszczewie 14.02.2020


Fotografie: Paweł Napieralski, Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Węzeł przesiadkowy w Tulcach
Fotografie: Urząd Gminy w Kleszczewie
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-wezla-przesiadkowego-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-oraz-inwestycje-w-zakresie-publicznego-transportu-zbiorowego-na-terenie-gminy-kleszczewo