Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Spotkanie dla potencjalnych beneficjentów poddziałań 8.1.4 Typ II, 8.3.4 Typ I - 25.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Poznań oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zapraszają w poniedziałek 25 marca 2019 roku na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+. Szkolenie dotyczyć będzie poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych) oraz poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych).

Spotkanie odbywa się w związku z ogłoszonymi w dniu 26 lutego 2019 r. konkursami na poddziałania 8.1.4 oraz 8.3.4. Podczas szkolenia zostanie omówiona m.in. dokumentacja konkursowa, w tym kryteria wyboru projektów (strategiczne, formalne i merytoryczne). Przedstawione zostaną również informacje nt: Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+), w tym zasady wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się w Poznaniu w poniedziałek 25 marca 2019r. o godz. 10.00 w budynku Instytutu Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, sala B 309-310 (III piętro).

Aby wziąć udział w spotkaniu, należy do dnia 22 marca br. wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez kliknięcie pola „weź udział”.


Szkolenie jest bezpłatne dla uczestników, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.


W przypadku dojazdu samochodem osobowym informujemy, że parkowanie możliwe jest jedynie na ulicach w pobliżu oraz na pobliskim parkingu buforowym – nie posiadamy wydzielonych miejsc parkingowych dla uczestników.

Program szkolenia 25.03.2018 (509.0 KB)


Lokalizacja:


Dokumentacja zdjęciowa:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/spotkanie-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialan-8-1-4-i-8-3-4-25-03-2019