Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Centrum Kształcenia Praktycznego w Swarzędzu – kuźnia kwalifikacji i kompetencji

Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Powiat Poznański

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: wrzesień 2017 – czerwiec 2019
Wartość projektu:

1 982 420,40 zł

Dofinansowanie UE:

1 685 057,34 zł


Zakres projektu:

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 700 osób dorosłych (w tym 247 kobiet) oraz 20 nauczycieli.

 

Grupę docelową stanowią:

 

Przykładowe zagadnienia szkoleniowe i obszary kwalifikacji: programista operator CNC, automatyka procesów, programowanie informatyczne CISCO, Odnawialne Źródła Energi, mechatronika pojazdowa, AutoCAD, projektowanie i druk 3D, napędy hybrydowe, uprawnienia spawacza.

 

Projekt stanowi jeden z 4 komplementarnych projektów, które łącznie mają pozwolić na stworzenie nowoczesnej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy,  bazy dydaktycznej na terenie powiatu poznańskiego.

 

Projekt stanowi kompleksowe podejście do rozwiązywania problemu podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Jest on częścią całościowego planu wzmocnienia jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Poznańskim, obejmującego cztery powiązane ze sobą projekty:


Efekty realizacji projektu:


Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań


Fotografie: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-swarzedzu-kuznia-kwalifikacji-i-kompetencji