Opublikowane na Serwis Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach WRPO 2014+ (http://zit.metropoliapoznan.pl/)

Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową modernizację energetyczną (z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii) budynku przy ul. Jagiellońskiej 1 w Obornikach

Poddziałanie 3.2.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym

w ramach ZIT dla MOF Poznania

Beneficjent:

Gmina Oborniki

Partner:

Nie dotyczy

Okres realizacji: styczeń 2016 – grudzień 2017
Wartość projektu:

672 669,66 zł

Dofinansowanie UE:

563 927,96 zł


Zakres projektu:

Projekt polegał na termomodernizacji budynku o powierzchni użytkowej 251,93 m2, który poddany kompleksowej modernizacji energetycznej poprzez przeprowadzenie prac termoizolacyjnych, wymianę instalacji wewnętrznych (oświetleniowej, grzewczej, ciepłej wody użytkowej) oraz montaż instalacji solarnej (celem ogrzania c.w.u.- liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej - OZE - 1 szt.). Obiekt przeznaczony jest realizacji zadań przypisanych Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Obornikach, jednostce organizacyjnej Gminy Oborniki.

 

Przedsięwzięcie obejmowało również koszty związane z nadzorem inspektora budowlanego oraz promocji projektu. Przed realizacją przedsięwzięcia opracowana została dokumentacja techniczna, tj. dokumentacja projektowa, kosztorysy, audyt energetyczny, audyt oświetleniowy oraz opinia ornitologiczna i chiropterologiczna.Efekty realizacji projektu:
Fotografie: Stowarzyszenie Metropolia Poznań
Adres źródła: http://zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/poprawa-efektywnosci-energetycznej-poprzez-kompleksowa-modernizacje-energetyczna-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-budynku-przy-ul-jagiellonskiej-1-w-obornikach